Följ

Kan jag låsa eller låsa upp på något annat sätt än med appen eller nyckel?

Ja, du kan låsa med "Double tap" genom trycka två gånger på vredet. Då väntar Glue 8 sekunder och sedan genomför en låsning.

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.
Powered by Zendesk