Följ

Finns det stöd för Apple HomeKit, Z-wave och övriga hemautomatiseringslösningar?

Glue är i dagsläget inte kompatibelt med system som Apple Homekit och Z-wave. Vi undersöker dock integreringsmöjligheter för framtiden.

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk