Följ

Hur vet jag om Glue kan installeras på mitt nuvarande lås?

Glue är kompatiblet med vanliga skandinaviska lås, både med endast tumvred och med både tumvred och nyckel på insidan. 

 

// <![CDATA[ (function() { var qs,js,q,s,d=document, gi=d.getElementById, ce=d.createElement, gt=d.getElementsByTagName, id="typef_orm_share", b="https://embed.typeform.com/"; if(!gi.call(d,id)){ js=ce.call(d,"script"); js.id=id; js.src=b+"embed.js"; q=gt.call(d,"script")[0]; q.parentNode.insertBefore(js,q) } })() // ]]>

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk