Följ

Var hittar jag mitt Glue Smart Lock's serienummer?

Du hittar ditt serienummer på kartongen, baksidan av ditt Glue Smart Lock, i appen under "Manage Locks and Properties" samt på insidan av kuvertet som innehåller installationsguiden. 

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk