Följ

När jag försöker registrera mitt Glue Smart Lock så säger appen att låset redan är i bruk. Vad gör jag?

Ett registrerat Glue Smart Lock kan inte registreras igen om inte ägaren för Glue-låset avregistrerar låset först. 

Kolla om någon annan har registrerat låset. Om så är fallet så kan ägaren till Glue-låset bjuda in dig och ge dig tillgång till Glue-låset.

Annars montera ner låset och kontakta supporten (+46 10 888 6868 eller support@gluehome.com) så hjälper vi dig.

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk