Följ

Jag har ett nytt telefonnummer/emailadress. Hur kopplar jag det till mitt Glue-konto?

För att kunna garantera ditt kontos säkerhet så ber vi dig att kontakta support@gluehome.com om du vill koppla ditt konto till ett nytt telefonummer/email. 

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk